/
2022-01-22 07:08:19 |

Kluby i stowarzyszenia

 

Pasjonaci i osoby aktywne, pragnące zmienić coś w otaczającym je środowisku organizują się tworząc różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Zakres ich działań i ich społeczny charakter jest naprawdę szeroki lecz cel jeden – wspólne dobro gminy i mieszkańców.

Poziom realizowanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia usług sprawia, że są one cennym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Powstałe na terenie Gminy Błażowa organizacje i stowarzyszenie rozszerzają możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami powinna służyć wypracowaniu wspólnego punktu widzenia na zagadnienia rozwoju Gminy Błażowa, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak największej liczby podmiotów życia społeczno-gospodarczego, kooperację oraz umocnienie i poszerzenie istniejącej sfery współdziałania.

Na terenie Gminy Błażowa działa szereg organizacji mających status stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, a także organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje mające status prawny, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Organizacje działające w sposób sformalizowany możemy podzielić na kilka grup, w zależności od obszarów ich działalności.  W obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji działają stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe.

Kluby sportowe działają w zakresie krzewienia kultury fizycznej, planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, propagowania i rozwijania idei sportu, uczestnictwa w imprezach sportowych, organizowania działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

W obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej działają Ochotnicze Straże Pożarne. Prowadzą działalność w celu zapobieganie pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informują ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Wśród działających w gminie jednostek OSP są również takie, które włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W obszarze ochrony środowiska, ekologii – w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego działają Koła Łowieckie.

Kolejna grupa to stowarzyszenia, których celem jest wszechstronny rozwój obszarów wiejskich w celu poprawy jakości życia ich mieszkańców, działanie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury oraz organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych. Celem stowarzyszeń jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Zaliczyć do tej grupy można wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich.

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.