/
2022-01-22 05:59:28 |

2021-12-01
Obrazek
INFORMACJA BURMISTRZA BŁAŻOWEJ
 
W związku z zakończonym scaleniem gruntów w obrębie Nowy Borek, zatwierdzonym decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 30.06.2020 roku, nr GN-II.6821.1.6.2016 i utrzymującą ją w mocy decyzją Wojewody Rzeszowskiego z dnia 29.03.2021 roku nr GK-II.7213.34.2020 właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębie objętym scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Ulga udzielana jest na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej pokój  Nr 6 w terminie do 31.12.2021 r.

Druki do wypełnienia dostępne są także u sołtysa miejscowości Nowy Borek.

Pliki do pobrania

• Wniosek o ulgę z tytułu scalenia
• Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
• Oswiadczenie o pomocy de minimis
• Oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa 

 

Czytano: 503 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.