/
2020-07-07 04:38:01 |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
2019-12-04
 Błażowa, dnia 4.12.2019 r.
Gmina Błażowa                                                                        
36-030 Plac Jana Pawła II nr 1
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
 
BURMISTRZ BŁAŻOWEJ
ogłasza pisemny ofertowy przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego

 

Przedmiotem przetargu jest:
1. AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN H9-21.41S
Dane techniczne:
Marka Autosan
Model H9-21.41S
Rodzaj pojazdu Autobus szkolny  m. siedzących 44
Przeznaczenie Przewóz osób
Numer rejestracyjny RZE N897
Numer podwozia/nadwozia SUASW3AAP1S021930
Rok produkcji / data pierwszej rejestracji 2001 / 30.08.2001 r.
Barwa Pomarańczowy
Rodzaj paliwa Olej napędowy
Pojemność/ kW 6540 cm3 / 110,50 kW
Rodzaj silnika Wysokoprężny
Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów 2 / tył / manualna
Stan licznika 368 130 km
Ubezpieczenie pojazdu do 31.08.2020 r.
 
 
CENA WYWOŁAWCZA: 8 000,00 zł brutto
(słownie: osiem  tysięcy złotych 00/100)
 
Wadium wynosi  800,00 zł
 
 
 
 
Oferty należy składać na adres Gminy Błażowa  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Błażowej 36-030 Błażowa Plac Jana Pawła II nr.1 , pok. 11, w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10:00, w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem „Oferta na kupno autobusu szkolnego nr. rej ……”. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu  pok. 4.
Kupujący pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 12.12.2019 r. do godz.10:00 na konto Gminy Błażowa: Bank Spółdzielczy w Błażowej nr konta : 52 9158 0001 2001 0000 0257 0006 Liczy się data wpływu wadium na konto Zamawiającego/ przed otwarciem ofert/
 • Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce  /przelewem/
 • Na przelewie zaznaczyć : „Wadium za autobus szkolny nr. rej……”
 • Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 • Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem /który zaoferuje najwyższą cenę / na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie do 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.
 • Zakupiony towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r./ Dz.U. z 2019 r. poz.2004 / w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. nie zostało wpłacone wadium za uczestnictwo w przetargu.
 
Burmistrzowi Błażowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.  Tel. 17 / 2297119, 783993894  
 
Bliższych informacji na temat stanu technicznego pojazdu i uzgodnienia oględzin można uzyskać pod nr. tel:, tel. .609452877, 609452878, 783993894
W załączeniu :
 1. skan opinii rzeczoznawcy
 2. formularz oferty
 3. formularz umowy kupna-sprzedaży
 
 
                                                                                                    Burmistrz Błażowej
Jerzy Kocój

 

Czytano: 1597 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.