/
2019-02-22 20:03:31 |

Aktualności


„Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa"
nr RPPK.09.02.00-18-0087/17

Gmina Błażowa realizuje projekt na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz TIK u 805 uczniów (372 kobiet, 433 mężczyzn), nabycie kompetencji w zakresie wykorzystania nauk przyrodniczych oraz TIK w nauczaniu przez 112 nauczycieli (89 kobiet, 23 mężczyzn) oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania w ww. obszarach w 8 szkołach z terenu Gminy Błażowa do 30.06.2020 r.:
  • SP w Błażowej
  • SP w Błażowej Dolnej
  • SP w Białce
  • SP w Kąkolówce
  • SP w Nowym Borku
  • SP w Futomie
  • SP w Lecce
  • SP w Piątkowej
więcej
Obrazek


Pierwsze spotkania Komisji odbędą się w lokalach wyborczych w dniach:
 
4 X 2018 /czwartek/   :
Komisja nr 5 Szkoła Podstawowa w Piątkowej godz. 16:30
Komisja nr 6 Szkoła Podstawowa w Futomie godz. 17:15
Komisja nr 1 Zespół Szkół w Błażowej godz. 18:00
Komisja nr 4 Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej godz. 18:45
Komisja nr 3 Szkoła Podstawowa w Nowym Borku godz. 19:30
 
5 X 2018 /piątek/
Komisja nr 2 Świetlica  wiejska w Błażowej Górnej godz. 17:15
Komisja nr 7 Szkoła Podstawowa w Kąkolówce godz. 18:00
Komisja nr 8 Szkoła Podstawowa w Białce godz. 18:45
Komisja nr 9 Szkoła Podstawowa w Lecce godz. 19:30
 
Członkowie Komisji powinni dostać także informacje telefoniczne

 
Koszykarka SPZ WJM Błażowa Hanna Izydorek została powołana do reprezentacji województwa podkarpackiego na międzynarodowy turniej, który rozegrany zostanie w Leżajsku 6-7 października br. W kadrze znalazły się zawodniczki rocznika 2006, które w sezonie 2019/20 rywalizować będą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Hania na co dzień trenuje pod okiem Wiesława Syzdka.
 
 
Przy okazji zapraszamy wszystkie dzieci, chcące pójść w ślady Hani, na zajęcia, które odbywają się w poniedziałki i środy w hali sportowej w Błażowej -  klasy 0-3 w godz. 17:00-17:45 oraz klasy  4-8 w godz. 17:00-18:30
OGŁOSZENIE
Informuje się Podróżnych , iż od dnia 07.10.2018r. w niedziele
kursy na trasie Rzeszów - Kąkolówka - Lecka -Rzeszów wykonywane będą o godz.
Rzeszów - Lecka p. Kąkolówkę 07:40,13:55,20:35
Rzeszów - Lecka 10:10, 16:20
Lecka pętla - Kąkolówka 06:14,
Kąkolówka - Rzeszów 06:30
Lecka - Rzeszów 08:58, 15:15
Lecka - Rzeszów p. Kąkolówkę 11:12, 17:21.
kursy na trasie Rzeszów - Futoma - Dynów wykonywane będą o godz.
Rzeszów - Futoma 11:00,15:30,20:15
Rzeszów - Dynów 06:30, 17:45
Futoma - Rzeszów 12:05,16:30
Dynów - Rzeszów 05:00,07:45,19:00