/
2019-05-25 13:42:09 |

Aktualności

Obrazek
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.


 
http://straz.rzeszow.pl/FCK/czad_oszukuje_zmysly.jpg
 
więcej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 17 grudnia (poniedziałek) w godzinach  11.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Błażowej.

 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich 
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl
Obrazek

Zarząd PKS w Rzeszowie S.A., po przeprowadzeniu analizy dochodowości poszczególnych linii oraz uwzględniając wzrost cen paliw i wynagrodzeń pracowniczych podjął decyzję o likwidacji kursów i linii o najniższej dochodowości od dnia 01.12.2018r.

1. Linia nr 81 Rzeszów - Dynów p. Szklary - zawieszenie wybranych kursów od 01.12.2018r.
Kursy wykonywane w dni robocze :
Rzeszów - Dynów z godz. 09:20, 15:30 (WSK)
Kursy wykonywane w soboty :
Rzeszów - Dynów z godz. 09:20
Dynów - Rzeszów z godz. 11:35
Dynów - Rzeszów z godz. 15:45

2. Linia nr 82 Rzeszów - Hłudno przez: Dylągówka ( 1 kurs). całkowite zawieszenie komu­nikacji od 01.12.20I8r.
Kurs: Hłudno skrz. - Rzeszów p. Dynów z godz. 04:40 (ozn.D(X))

3. Linia nr 87 Rzeszów - Dynów p. Błażowę, Hartę- zawieszenie wybranych kursów od 01.12.20I8r.
Kursy wykonywane w dni robocze:
Rzeszów - Dynów z godz. 06:20, 08:20, 14:00, 18:35, 19:40
Dynów - Rzeszów z godz. 06:25, 06:50, 07:50, 09:40, 11:00, 15:20, 21:00
Kursy wykonywane w soboty :
Rzeszów - Dynów z godz. 08:20,14:30,15:20
Dynów - Rzeszów z godz.06:25

4. Linia nr 90 Rzeszów - Wesoła p. Dynów - całkowite zawieszenie komunikacji od 01.12.2018 r.
Kursy: Rzeszów - Wesoła z godz.07:05,13:25,17:30 (ozn.D)
Kursy: Wesoła - Rzeszów z godz.09:25,15:30 (ozn.D)
Kursy: Rzeszów - Nozdrzec z godz.12:20,15:20 (ozn.D)
Kursy: Nozdrzec - Rzeszów z godz.14:00,16:50 (ozn.D)

5. Linia nr 92 Rzeszów - Barycz p. Kąkolówkę - zawieszenie kursów, od 01.12.2018r.
Kursy: Rzeszów - Barycz z godz. 18:40 (ozn.D) Kursy: Barycz - Rzeszów z godz.19:50 (ozn.D)
Kurs: Barycz - Rzeszów z godz. 06:23 (ozn.D) zostaje skrócony, wykonywany bodzie o godz. 06:30 z przystanku Kąkolówka Nawsie.

 
Obrazek Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Błażowej, która odbędzie się 4 grudnia 2018r. /wtorek/ zgodnie z ząłaczonym porządkiem obrad.
Informujemy, że z dniem 15 października 2018 r. został reaktywowany Posterunek Policji w Błażowej Komisariatu Policji w Dynowie.
W skład struktury Posterunku Policji w Błażowej Komisariatu Policji w Dynowie wchodzi:
 - I - Kierownik Posterunku Policji w Błażowej- asp. szt. Dariusz Fornal
 - II - Jednoosobowe stanowisko ds. kryminalnych- asp. szt. Sławomir Kiszka
 - III - Jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń — sierż. Beata Zimirowicz
 - IV - Zespół Prewencji w skład którego wchodzą:
 - Dzielnicowy -sierż. szt. Grzegorz Bułdys- obsługujący w zastępstwie rejon służbowy nr 1 w skład którego wchodzą miejscowości - Błażowa, Błażowa Górna, Białka oraz obsługujący rejon służbowy nr 3 w skład którego wchodzą miejscowości - Błażowa
Dolna, Nowy Borek, Lecka.
 - Dzielnicowy — mł. asp. Paweł Łanik- obsługujący rejon służbowy nr 2 w skład którego wchodzą miejscowości: Futoma, Kąkolówka, Piątkowa
 - sierż. Paulina Lasota, post. Dawid Szałankiewicz, post. Piotr Kamiński- patrol.

Telefon: /17/ 858-33-70
            /17/ 23-03-997


KOMISARIAT POLICJI W DYNOWIE
Telefon: /16/ 652-10-07

 
„Chorobowe bez papierka”
- ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
więcej
więcej
Obrazek
Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Błażowej VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej.

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

Wyszukiwarka