/
2020-12-02 16:11:44 |

Aktualności 

Organizacja zajęć w szkole i placówce:

 
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 
więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
 
 1. Termin składania wniosków: od 3 września 2020 r. do 21 września  2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30
więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G
z dnia 20 SIERPNIA 2020 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.
 
„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:
 • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
 • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
 • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego- limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.
 
więcej
Obrazek

Na podstawie zawartej umowy podwykonawstwa z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udziela  Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Podstawowe parametry:
 • Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł
 • Brak opłat i prowizji - Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami
 • 0% oprocentowanie stałe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 • Możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.opiwpr.org.pl/fundusze-pozyczkowe/pozyczka-plynnosciowa-woj.-podkarpackie oraz do naszych biur:
Biuro Terenowe: Stalowa Wola, Metalowiec, pok. 713 tel. 601 414 114
Siedziba: Sandomierz, pl. Poniatowskiego 2, tel. 501 837 788

 
Informujemy, iż AMD GROUP jest realizatorem projektu pn. „PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA” do udziału w którym zaprasza:
- osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
- rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzających odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
- bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
 
W ramach projektu oferujemy:
- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej;
- jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN;
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy;
Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW;
- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe;
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych;
- materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć.
 
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Biuro projektu
AMD GROUP Michał Drymajło
al. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
tel. 608 396 822

http://www.amd-group.pl/
Drogi Przedsiębiorco,
W związku z przypadkami zalania lub podtopienia budynków, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, spowodowanymi przez niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w czerwcu br. zwracamy się o pilne zgłaszanie informacji o wielkości strat poniesionych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Błażowa.
W zgłoszeniu należy wskazać:
 1. Miejscowość.
 2. Nazwa podmiotu gospodarczego.
 3. Zakres powstałych uszkodzeń.
 4. Wartość strat (w zł).
 5. Źródło danych o stratach (np.: wycena zakładu ubezpieczeniowego, protokół komisji, ewidencja księgowa strat poniesionych  w majątku podmiotu oraz środkach obrotowych,  powstałych w wyniku powodzi itp.).
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 2020-07-21 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej w pokoju nr 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mczapla@blazowa.itl.pl.
W załączeniu druk zgłoszenia strat.

 
Obrazek
W związku z organizacją wyścigu w kolarstwie szosowym "Klasyk Podkarpacki" o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego przebiegającego przez gminy: Lubenia, Błażowa, Nozdrzec, Domaradz, Niebylec w dniu 19.07.2020 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
 
Szczegóły:
http://www.klasykpodkarpacki.pl/informacje/utrudnienia-w-ruchu/

strony:

« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.