/
2018-11-13 08:00:49 |

Aktualności

Obrazek
Zgodnie z art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Burmistrz Błażowej podaje do publicznej wiadomości informację na temat polowań zbiorowych - sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu łowieckiego 127 pk dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Błażowej.

 
Obrazek
H a r m o n o g r a m
Dostarczania do Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania: kart do głosowania, pieczęci, protokołów z wyboru, protokołu przekazania oraz materiałów:


S o b o t a  20.10.2018r.            
Godz.  7:30               OKW   nr 1 Błażowej                      tel. 17/ 2301100       
Godz.  8:00               OKW nr.4 w  Błażowej Dolnej                17/2297033
Godz.  8:30               OKW nr.3 w Nowym Borku                    17/2298235
Godz.  9:00               OKW nr. 5 w Piątkowej                          17/2297682
Godz.  9:30               OKW nr.6 w  Futomie                            17/2297446
Godz.  10:00             OKW nr.2  w Błażowej Górnej                 17/2301620   
Godz.  10:30             OKW nr.7 w Kąkolówce                          17/2297774
Godz.  11:00             OKW nr. 8 w Białce                                17 /2297782
Godz.  11:30             OKW nr.9  w Lecce                                17/2290212
 
W dniu tym  pełni dyżur  także  Miejska Komisja Wyborcza w Błażowej  w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej Plac Jana Pawła II nr.1    od 7:30  do 16:30       
tel. 17/2301741,   17/2301742
Telefon do  przekazującego materiały  sekretarza Gminy Błażowa:   tel. kom. 783 993 894
Dyżur Komisarz Wyborczego w Rzeszowie I   tel. 17/8671418
Urzędnik Wyborczy dla gminy Błażowa 
Elżbieta Majkut                                                    tel .kom 600 850 253
 
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Znalezione obrazy dla zapytania dzień edukacji narodowej
 

Burmistrz Błażowej
zaprasza
mieszkańców Gminy Błażowa
na spotkania przedwyborcze
z kandydatami na burmistrza i radnych
które odbędą się

Obrazek

Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Błażowej, która odbędzie się w dniu 18 października 2018r.  w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej.