/
2020-08-11 09:54:56 |

Aktualności

Obrazek

Na podstawie zawartej umowy podwykonawstwa z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udziela  Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Podstawowe parametry:
 • Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł
 • Brak opłat i prowizji - Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami
 • 0% oprocentowanie stałe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 • Możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.opiwpr.org.pl/fundusze-pozyczkowe/pozyczka-plynnosciowa-woj.-podkarpackie oraz do naszych biur:
Biuro Terenowe: Stalowa Wola, Metalowiec, pok. 713 tel. 601 414 114
Siedziba: Sandomierz, pl. Poniatowskiego 2, tel. 501 837 788

 
Obrazek
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Błażowej VIII Kadencji 2018-2023
Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Błażowej, która odbędzie się 30 lipca 2020 zgodnie z ząłaczonym porządkiem obrad.
Informujemy, iż AMD GROUP jest realizatorem projektu pn. „PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA” do udziału w którym zaprasza:
- osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
- rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzających odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
- bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
 
W ramach projektu oferujemy:
- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej;
- jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN;
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy;
Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW;
- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe;
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych;
- materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć.
 
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Biuro projektu
AMD GROUP Michał Drymajło
al. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
tel. 608 396 822

http://www.amd-group.pl/
Drogi Przedsiębiorco,
W związku z przypadkami zalania lub podtopienia budynków, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, spowodowanymi przez niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w czerwcu br. zwracamy się o pilne zgłaszanie informacji o wielkości strat poniesionych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Błażowa.
W zgłoszeniu należy wskazać:
 1. Miejscowość.
 2. Nazwa podmiotu gospodarczego.
 3. Zakres powstałych uszkodzeń.
 4. Wartość strat (w zł).
 5. Źródło danych o stratach (np.: wycena zakładu ubezpieczeniowego, protokół komisji, ewidencja księgowa strat poniesionych  w majątku podmiotu oraz środkach obrotowych,  powstałych w wyniku powodzi itp.).
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 2020-07-21 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej w pokoju nr 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mczapla@blazowa.itl.pl.
W załączeniu druk zgłoszenia strat.

 
więcej
Obrazek

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Przestrzeń Lokalna ma przyjemność po raz pierwszy ogłosić konkurs „Działaj Lokalnie”.
Jeśli jesteś aktywnym człowiekiem, potrafiącym współpracować w grupie, tworzysz organizację pozarządową bądź jesteś członkiem grupy nieformalnej, masz pomysł na działanie skierowane do środowiska w którym żyjesz ZAPRASZAMY! 
 
ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna zaprasza do konkursu mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Krasne, Krzywcza i Tyczyn. Do Programu mogą aplikować organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, a także grupy nieformalne, występujące z wnioskiem za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
Spotkanie informacyjne – 2 lipca 2020 r.(czwartek) godzina 16:00  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej.
więcej

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) burmistrz przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja.
W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w debacie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim
w Błażowej, Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.

 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Błażowa niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę, poszkodowani rolnicy chcący starać się o wsparcie z budżetu państwa, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej pisemne wnioski o oszacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych na skutek wspomnianych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Do pobrania:
 1. Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat.
 2. Klauzula informacyjna dla producenta rolnego.
Obrazek
W związku z organizacją wyścigu w kolarstwie szosowym "Klasyk Podkarpacki" o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego przebiegającego przez gminy: Lubenia, Błażowa, Nozdrzec, Domaradz, Niebylec w dniu 19.07.2020 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
 
Szczegóły:
http://www.klasykpodkarpacki.pl/informacje/utrudnienia-w-ruchu/

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.